Васюта Віра Анатоліївна

Відповідальний секретар ГО «Українська нейрохірургічна асоціація»

Васюта Віра Анатоліївна – доктор медичних наук, начальник науково-організаційного відділу ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», лікар- офтальмолог

У 2006 році Віра Анатоліївна захистила кандидатську дисертацію на тему «Можливості відновлення функціонально-морфологічного стану зорового аналізатору під впливом Трофіну при метаноловій інтоксикації». У 2016 році захистила докторську дисертацію на тему «Медико-соціальне обґрунтування системи надання медичної допомоги хворим з атрофіями зорових нервів».

Васюта В.А. – автор понад 120 наукових робіт, співавтор 3 монографій, лікар вищої категорії. Голова Української Нейроофтальмологічної Асоціації, член North American Neuro-Ophthalmological Society, European Neuro-Ophthalmological Society. Організатор, модератор та лектор науково-освітніх міждисциплінарних вебінарів з нейроофтальмології.

Основні напрямки наукової та практичної діяльності: вивчення ранньої нейроофтальмогічної симптоматики компресійної оптичної нейропатії при новоутвореннях головного мозку; лікування атрофії зорових нервів різної етіології, судинних та запальних захворювань зорового нерву; оцінка окорухових та зіничних розладів; диференційна діагностика застійних дисків зорових нервів (при новоутвореннях головного мозку, внутрішньочерепній гіпертензії, гідроцефалії) та больових синдромів ретробульбарної та періорбітальної локалізації.

Orcid  orcid.org/0000-0001-8490-6704

Scopus  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204784342

Google scholar https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=6fg0xUQAAAAJ

електронна пошта vasyuta.v@ukr.net