Комітет з міжнародних відносин

Голова комітету: доктор медичних наук Гук Микола Олександрович

Головний науковий співробітник відділу нейроонкології та нейрохірургії дитячого віку Державної установи “Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»

Після отримання вищої освіти в Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця та спеціалізації почав працював лікарем-нейрохірургом в Інституті нейрохірургії, де захистив кандидатську (2007) та докторську (2017) дисертації за напрямком нейроонкології. Наукова та практична діяльність повязана з хірургією пухлин основи черепу, ендоскопічною та мінімально-інвазивною нейрохірургією, нейроендокринологією. Власний хірургічний досвід складає більше двох тисяч нейроонкологічних операцій.

Стажувався в провідних нейрохірургічних клініках Європи. Член Європейської Асоціації нейрохірургів (EANS) та Європейської Нейроендокринологічної асоціаціації («ENEA»). Автор багатьох наукових робіт та публікацій за кордоном. Співавтор Національного консенсусу по гіперпролактинемії, член ради експертів по акромегалії. Доповідав багатьох вітчизняних та міжнародних фахових конференціях та з’їздах, читав лекції в Стамбульскому Університеті (Туреччина, 2017), курсах хірургії основи черепу (Болонья, Італія, 2017), Стразбурзькому Університеті (IRCAD-2019).

Виступив ініціатором та організатором багатьох міжнародних конференцій з патології гіпофіза та основи черепу: «Сучасні аспекти гіпофізарної хірургії» (Київ, 2015), «Українсько-американська зустріч нейрохірургів та оториноларингологів», (Київ, 2017), Posterior Fossa Neurosurgery & Pituitary Workshop (2019) та інші. Засновник Ukrainian Pitutary and Skull Base Society. Бере активну участь у наукових заходах в Україні та за кордоном.  

Напрямки роботи комітету:

  • Підвищення авторитету української нейрохірургічної спільноти в світі. Сприяння інтеграції УНА до європейських та світових нейрохірургічних асоціацій.
  • Розширення можливостей міжнародного обміну досвідом для нейрохірургів в Украіні. Відкиття провідних Українських клінік для обміну досвідом та безперервного навчання нейрохірургів шляхом впровадження програм Observership and Fellowship (ознайомлення та стажування) для іноземних нейрохірургів в Україні.
  • Організація та проведення регуляних нейрохіругічних наукових заходів в Украні із залученням провідних лекторів світу
  • Сприяння особистим фаховим контактам членів УНА.