Навчальний комітет

Голова комітету: к.мед.н. Тиш І