Номінаційний комітет

Співголови комітету: д-р мед. наук Розуменко В.Д., к.мед.наук Посохов М.Ф.