Положення про вступні та щорічні внески

На I (установчому) з’їзді Української нейрохірургічної асоціації (УНА) прийнято рішення:

  1. Визначити розмір вступного внеску 150 гривень одноразово та розмір членського внеску 100 грн на рік, для молодих нейрохірургів (до 40 років) – 100 і 50 грн відповідно.
  2. Вступний внесок сплачується протягом одного місяця з дня набуття членства в Асоціації, членський внесок – не пізніше 01 березня кожного поточного року.
  3. Вступний і членські внески сплачуються грошовими коштами в національній валюті України – гривні на банківський рахунок Асоціації.