Комітет інноваційних технологій

Співголови  комітету: д-р мед. наук, проф. Слинько Є.І., д-р мед. наук, проф. Педаченко Ю.Є.

Завідувач відділення патології спинного мозку Державної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», Заслужений лікар України, лікар-нейрохірург, організатор охорони здоров’я.

Слинько Є.І. закінчив перший лікувальний факультет Київського медичного інституту в 1989 р. Після закінчення був прийнятий за конкурсом в клінічну ординатуру на кафедру нейрохірургії Київського медичного інституту. По закінченню клінічної ординатури склав іспити та був зарахований в аспірантуру на ту ж кафедру. В 1993 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук. В 2002 році захистив докторську дисертаційну роботу “Діагностика і хірургічне лікування судинних новоутворень та судинних мальформацій спинного мозку і хребта”.
За розробку та впровадження новітніх хірургічних технологій при захворюваннях та пошкодженнях хребта в 2008 отримав Державну  Премію України в галузі науки і техніки.
Слинько Є.І.  був керівником 13 кандидатських дисертаційних робіт.
В 2011 році Слинько Є.І. отримав звання професора. В 2017 році присвоєно звання заслуженого лікаря України.

Відомості про трудову діяльність:

З 1994 року працює лікарем нейрохірургом в клініці спінальної патології інституту нейрохірургії. В 1996 році призначений на посаду завідувача відділення спінальної патології інституту нейрохірургії. З 1997 року виконує обов’язки старшого наукового співробітника відділення спінальної патології. 
З 1999 року — нейрохірург вищої категорії. Отримав академічну премію 1999 року за кращі роботи молодих вчених (постанова №3\4 від 31.05.2000р.).

Висококваліфікований нейрохірург, постійно підвищує свою кваліфікацію. Виконує весь обсяг складних нейрохірургічних втручань, володіє технікою нейрохірургічних та мікрохірургічних втручань при патології спинного мозку та хребта, судинної патології, а також технікою втручань з приводу пухлин мозку та черепно-мозкової травми.

Слинько Є.І. активно займається науковою роботою, автор 252 наукових статей, 392 тез та 14 монографій, приймає активну участь в роботі з’їздів і конференцій як в Україні, так і за її межами. Слинько Є.І. являвся науковим керівником більше 14 науково-дослідних робіт, співвиконавцем в 6 темах.

Напрямки роботи комітету:

  • Відео презентації випадків нейрохірургічного лікування, що являють науковий та практичний інтерес.
  • Тренінги для молодих нейрохірургів.
  • Відеоконференції та звичайні конференції за основними напрямками нейрохірургії.
  • Проведення в 2022 році конференції Сучасні методи діагностики та лікування при патології хребта і спинного мозку. Найближчі та віддалені результати.
  • Видання практичних керівництв з нейрохірургії.
  • Видання наукових монографій з нейрохірургії.