Педаченко Євгеній Георгійович

Член правління ГО «Українська нейрохірургічна асоціація» – директор ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України»

Євгеній Педаченко  – академік НАМН України, член Президії НАМН України, академік Всесвітньої академії нейрохірургії (WANS), доктор медичних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Євгеній Педаченко – Віце-президент Всесвітньої Федерації нейрохірургічних товариств (2013 – 2017), Головний нейрохірург МОЗ України (1994 – 2017),  Голова  Вченої медичної ради МОЗ України (1994 – 2002), Голова експертної ради ВАК України з клінічної медицини (хірургічні хвороби) (2000-2004). Член Американської (США) асоціації мінінвазивної спінальної хірургії та Європейської асоціації мінінвазивної спінальної хірургії, член Королівського товариства хірургів США. Академік Польської медичної академії та Всесвітньої академії Альберта Швейцера.

Визнаний одним із засновників т. зв. “амбулаторної нейрохірургії”. За досягнення в розвитку клінічної медицини нагороджений великою золотою медаллю Всесвітньої академії Альберта Швейцера.

Відомий у світі фахівець-нейрохірург. Запрошувався для проведення хірургічних втручань в закордонні клініки (Австрія, Кувейт, Лівія та ін.),  лектор Всесвітньої федерації нейрохірургічних товариств та Міжнародної Асоціації мінімально інвазивної спінальної хірургії (ISMISS) (більш ніж у 50 країнах світу).. Член редколегії та редакційних рад багатьох наукових журналів (Україна, США).

Один із засновників сучасної малоінвазивної спінальної нейрохірургії в Україні. Основні напрямки наукових досліджень та практичної діяльності: травматичні ураження головного мозку, малоінвазивні втручання в спінальній нейрохірургії (наукове обґрунтування, розробка та впровадження пункційних і ендоскопічних втручань, розробка напряму амбулаторної нейрохірургії), наукове обґрунтування розвитку нейрохірургічної служби в Україні, розробка стандартів та клінічних протоколів діагностики та лікування при нейрохірургічній патології, історія розвитку нейрохірургії в Україні.

Автор 61 монографії та навчальних посібників, понад 650 наукових праць, 49 винаходів та патентів. Підготував 12 докторів та 39 кандидатів медичних наук.

ORCID – https://orcid.org/0000-0003-4759-6019

ResearcherID – https://publons.com/researcher/2188934/eugene-g-pedachenko/

Scopus – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003606080

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=vCLv9MAAAAAJ&hl=en

SCIENCE INDEX –  https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=817399

Електронна адреса – pedach@i.ua