Орлов Михайло Юрійович

Радник президента ГО «Українська нейрохірургічна асоціація» 

Орлов Михайло Юрійович народився в м. Вінниця 13.06.1968 р. У 1996 р. Закінчив  навчання в Вінницькому державному медичному університеті ім. М.І. Пирогова за фахом “лікарська справа”. У 1996-1998 pp. пройшов курс інтернатури за фахом “нейрохірургія” в Київському інституті нейрохірургії, де працював лікарем-нейрохірургом. У 2000 р. закінчив клінічну ординатуру Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України за спеціальністю “нейрохірургія”.

У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

З 2008 р. має вищу атестаційну категорію за спеціальністю “нейрохірургія”.

У 2011 р. після захисту дисертації у Спеціалізованій Вченій раді Інституту нейрохірургії отримав вчений ступінь доктора медичних наук за спеціальністю “нейрохірургія”. У 2015 р. ВАК України Орлову М.Ю. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за фахом “нейрохірургія”.

З 2015 р. працює завідувачем відділення нейрохірургічного лікування захворювань судин голови та шиї з рентгеноопераційною ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова АМН України».

У 2018 році виданий сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «дитяча нейрохірургія».

У 2021 р. МОН України Орлову М.Ю. присвоєно вчене звання професор за спеціальності 222 медицина.

Орлов М.Ю. є висококваліфікованим нейрохірургом. Являючись активним нейрохірургом, досконало володіє оперативними втручаннями з приводу судинних уражень головного мозку, в тому числі ендоваскулярними операціями при вроджених захворюваннях та вадах розвитку судин головного мозку — артеріальних аневризмах та артеріо­венозних мальформаціях, а також з приводу стенотичних уражень судин голови та шиї. Володіє всім арсеналом рентгенконтрастних судинних досліджень головного мозку. Член Вченої ради Інституту нейрохірургії та Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій при ДУ „Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України”.

Активний науковий співробітник, автор понад 80 наукових праць в періодичній медичній літературі, співавтор 1 раціоналізаторської пропозиції.

Під його керівництвом захищено 3 дисертації на звання кандидат медичних наук.

Orcidhttps://orcid.org/0000-0002-3705-8631

Scopushttps://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57409696000&origin=recordPage

Google Scholar – https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=UxMCHMkAAAAJ

Електронна адреса – doc.orlov13@gmail.com