Хижняк Михайло Віталійович

Віцепрезидент ГО «Українська нейрохірургічна асоціація (УНА)

Михайло Хижняк – доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, завідувач відділення малоінвазивної та лазерної нейрохірургії ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України». З 2012 року – член Американської Асоціації нейрохірургів.

Основні напрямки наукових досліджень: розробка та впровадження сучасних малоінвазивних хірургічних технологій при патології хребта.

Підготував 4 кандидатів медичних наук, є автором 5 монографій, та біля 200 наукових публікацій,  протягом багатьох років є членом групи забезпечення освітніх програм зі  спеціальності 222 медицина – «нейрохірургія»  для підготовки докторів філософії, комісії  для проведення вступних іспитів до аспірантури, та комісії по прийому перехідних та заключних звітів з НДР.

ORCID – https://orcid.org/0000-0002-6632-4206

Google scholar –https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=w4Fno7kAAAAJ

Scopus – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602467110

Електронна адреса – khyzhnyak63@gmail.com