Програма кандидата в Президенти Асоціації на 2023-2025 рр.

Шановні члени ГО “Українська нейрохірургічна асоціація”!

Представляємо Вашій увазі програму кандидата у Президенти Асоціації на 2023-2025 рр професора А.Г. Сірка (в додатку).
Свої зауваження та пропозиції Ви маєте змогу надіслати на адресу електронної скриньки асоціації (una16052021@gmail.com).
Про дату та час проведення засідання буде повідомлено пізніше.

Програма
кандидата в президенти ГО «Українська нейрохірургічна асоціація»
на 2023-2025 роки професора А.Г. Сірка

Головною метою своєї діяльності на посаді президента ГО «Української нейрохірургічної асоціації» вважаю виконання завдань асоціації, представлених в Статуті асоціації, для досягнення основної мети діяльності Асоціації, а саме: сприяти розвитку нейрохірургії, сприяти інтеграції зусиль фахівців різного профілю для покращення надання медичної допомоги пацієнтам неврологічного та нейрохірургічного профілю, захисту законних інтересів членів Асоціації, сприянню зростання професіоналізму українських спеціалістів, підвищенню їх рівня кваліфікації.

Для досягнення поставленої мети вважаю за необхідне й надалі активно розвивати основні напрямки діяльності ГО «Українська нейрохірургічна асоціація», а саме:

 1. Визначити пріоритетним напрямком діяльності асоціації на 2023-2025 рр розвиток освітніх програм в галузі військової нейрохірургії із тісною співпрацею з військовими нейрохірургами, фахівцями інтенсивної терапії, та широким залученням закордонних колег.
 2. Сприяти розповсюдженню та забезпеченню вільного доступу до інформації, вільного обміну знаннями та досвідом у галузі нейрохірургії, шляхом більш широкого використання сайту асоціації, телеграм-каналу асоціації, регулярної розсилки інформації на електронні адреси членам асоціації,
 3. Сприяти поширенню фахової інформації та забезпеченню вільного доступу до неї, а також, підтримувати обмін знаннями та досвідом у галузі нейрохірургії, неврології та суміжних дисциплін, шляхом більш широкого використання сторінок ГО «УНА» в соціальних мережах Facebook, You-Tube каналі асоціації.
 4. Активно сприяти подальшому розвитку науково-освітньої програми «УНА-АКАДЕМІЯ» із залученням провідних фахівців України та світу,
 5. Підтримка навчальних та дослідницьких програм фундаментального і прикладного напрямків у галузі нейронауки;
 6. Сприяння навчанню та підвищенню кваліфікації вітчизняних неврологів та нейрохірургів, як в Україні, так і за кордоном, шляхом проведення семінарів та вебінарів на спільній науково-освітній платформі ГО «Українська нейрохірургічна асоціація» та ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» для дистанційного навчання лікарів.
 7. Створення постійно діючої науково-освітньої платформи Ukrainian Neurosurgical Grand Round Tables, до участі в якій будуть залучені провідні нейрохірурги світу.
 8. Сприяння організації навчальних та дослідницьких програм у галузі неврології та нейрохірургії; шляхом виконання сумісних наукових досліджень із залученням фахівців ГО «Українська нейрохірургічна асоціація» та ДУ «Інститут нейрохірургії ім. академіка А.П. Ромоданова НАМН України» в рамках підписаного договору про науково-практичну співпрацю.
 9. Всебічна підтримка діяльності обласних клінічних нейрохірургічних центрів та відділень з метою створення можливостей для надання ними якісної високоспеціалізованої нейрохірургічної допомоги з виконанням повного спектру нейрохірургічних втручань.
 10. Активна участь ГО «Українська нейрохірургічна асоціація» в якості провайдера в безперервному професійному розвитку лікарів.
 11. Активна участь ГО «Українська нейрохірургічна асоціація» в роботі Української федерації професійних медичних об’єднань,
 12. Активна участь ГО «Українська нейрохірургічна асоціація» у впровадженні в практику та адаптації програми Резидентури з нейрохірургії.
 13. Розвиток тісної співпраці ГО «Українська нейрохірургічна асоціація» з громадськими об’єднаннями лікарів суміжних спеціальностей.
 14. Підготовка документів та подача заявок на вступ до Європейської Асоціації Нейрохірургічних Товариств та Всесвітньої Федерації Нейрохірургічних Товариств.
 15. Проведення за запитами відповідних Державних структур експертних оцінок у галузі неврології та нейрохірургії, акредитації, атестації, ліцензуванні, сертифікації;
 16. Розробка конкретних рекомендацій щодо вирішення актуальних проблем фундаментального та прикладного характерів в галузі неврології та нейрохірургії, шляхом активної участі членів ГО «Українська нейрохірургічна асоціація» в експертних радах департаментів УОЗ обласних держадміністрацій та МОЗ України,
 17. Сприяння і участь у розробці клінічних настанов, протоколів, стандартів і системи управління якістю надання неврологічної та нейрохірургічної допомоги, які розробляє МОЗ України.
 18. Організація та проведення із фахівцями суміжних спеціальностей нейрохірургічних конгресів, конференцій, семінарів, симпозіумів, виставок (в тому числі міжнародних), майстер-класів із залученням українських та іноземних фахівців, обмін спеціалістами для навчання та обміну досвідом.

Правління ГО “Українська нейрохірургічна асоціація”