Лист професора А.Г. Сірка. Актуальні питання лікування постраждалих з черепно-мозковими пораненнями

Шановні колеги!

Війна продовжується…

Кількість поранених, які надходять до лікарні, на жаль, не зменшується…

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну (за період з 24.02.2022 по 31.12.2022) нейрохірургами лікарні Мечникова прооперовано в 2,5 рази більше постраждалих з важкими черепно-мозковими пораненнями, ніж за попередні 8 років. Тобто навантаження зросло щонайменше в 20 разів.

Ми вдячні військовим медикам та всім медичним працівникам, завдяки яким поранені доставляються до лікарні живими, отримавши всю необхідну допомогу в перші хвилини та часи з моменту поранення.

Ми також вдячні всім волонтерам нейрохірургам, які приїжджали до нашого центру, цілодобово жили в лікарні, цілодобово працювали в операційних та реанімаційних залах. Ми Вас всіх пам’ятаємо та згадуємо з любов’ю.

Нашою головною метою було і залишається одне – збереження життя кожного пораненого, як військового, так і цивільного.

Оперативно-тактична ситуація не дозволяє провести нам лікування кожного пораненого до моменту повного одужання. Ми вимушені евакуювати, як цивільних поранених, так і військових на подальше лікування в лікувальні заклади по всій Україні.   

Ми щиро вдячні всім Вам, дорогі колеги!

Ми вдячні нейрохірургам, анестезіологам, невропатологам, які продовжують рятувати та лікувати наших пацієнтів. Рятувати життя наших Героїв та наших з Вами співвітчизників.

В лікарні Мечникова вдалося досягти суттєвого покращення результатів лікування постраждалих з бойовими вогнепальними пораненнями черепа та головного мозку шляхом впровадження:

– раннього,

– вичерпного за об’ємом нейрохірургічного втручання.

Це означає, що при відсутності абсолютних протипоказів зі сторони вітальних функцій пацієнта, всі поранені оперуються в перші 2 години з моменту надходження. Виконуються нейрохірургічні втручання, які є повноцінними за своїм об’ємом.

За невідкладними показами в ургентному порядку виконується розширена первинна хірургічна обробка черепно-мозкового поранення, яка включає – обробку рани, зупинку кровотечі, видалення кісткових уламків, сторонніх металевих осколків, внутрішньочерепних гематом, мозкового детриту (мозковий дебридмент), гемостаз, пластику дефектів базальної та конвекситальної твердої оболонки головного мозку, при відсутності протипоказів – проведення первинної краніопластики.

Кадрові та матеріально-технічні ресурси лікарні Мечникова, які задіяні в наданні високоспеціалізованої нейрохірургічної допомоги пораненим:

 • Цілодобове чергування 3 досвідчених нейрохірургів, та асистентів (в різні часи від 1 до 3),
 • Цілодобове чергування досвідчених команд анестезіологів, травматологів, хірургів, судинних хірургів, ЛОР-лікарів, щелепно-лицьових хірургів, офтальмологів, трансфузіологів, рентген-ендоваскулярного центру з можливістю цілодобового проведення інвазивної ЦАГ при пораненнях судин,
 • Цілодобова робота (24/7) спірального комп’ютерного томографа (СКТ) з можливістю виконання СКТ всього тіла,
 • Цілодобова робота 1 ургентної + 3 планових нейрохірургічних операційних, обладнаних сучасним обладнанням, включаючи сучасний операційний мікроскоп, електротрепани, електрокоагуляція.

Нами розроблені та впровадженні ефективні методики лікування складних випадків черепно-мозкових поранень:

 1. Поєднаних з травмою параназальних синусів (ПНС).
 2. Поєднаних з травмою дуральних венозних синусів (ДВС).
 3. Поєднаних з травмою інтракраніальних артерій та утворенням псевдоаневризм.
 4. Поєднаних з багатоуламковими переломами передньої черепної ямки та надбрівної дуги, що супроводжуються набряком головного мозку та внутрішньочерепною гіпертензією.
 5. Лікування наскрізних, діаметральних, бігемісферних, трансвентрикулярних ВЧМП.
 6. Лікування поранень задньої черепної ями.
 7. Лікування складних краніофаціальних поранень.

З цими інноваційними методиками Ви мали змогу ознайомитись в наших монографіях та в презентаціях на YouTube каналі та сайті Української нейрохірургічної асоціації в розділі УНА академія.

Раннє, вичерпне за об’ємом нейрохірургічне втручання дозволяє в більшості випадків зупинити кровотечу, видалити внутрішньочерепні травматичні ураження з мас-ефектом, провести корекцію внутрішньочерепної гіпертензії.

Первинна хірургічна обробка черепно-мозкового поранення дозволяє провести механічну обробку первинно інфікованої мозкової рани, видалити сторонні тіла, нежиттєздатні тканини, провести герметизацію порожнини черепа, що значно зменшує ризик розвитку гнійно-септичних ускладнень.

Нами розроблені та впроваджені ефективні методи пластики твердої оболонки головного мозку та м’яких тканин з використанням окісних клапотів на живлячій ніжці. Це дозволяє звести до мінімум ризик ранової та базальної (очної, назальної, вушної) ліквореї. Ефективність застосування даної методики доведена не лише лікарями-нейрохірургами лікарні Мечникова, а й нейрохірургами військових польових шпиталів.

Незважаючи на все вищевикладене, ризик розвитку гнійно-септичних ускладнень залишається високим.

Ми хотіли поділитися з Вами своїми думками стосовно причин, а також напрацюваннями з цього питання. 

Перше питання – частота первинного інфікування ран. В приймально-діагностичному відділенні лікарні в період з 01.01.2022 по 31.12.2022 проведено забір матеріалу для бактеріологічного дослідження з 233 ран. Забір матеріалу проводився в перші хвилини з моменту надходження пораненого. Зі 124 зразків виділена мікрофлора, тобто 53% ран первинно інфіковані. Результати мікробіологічного моніторингу представлені в таблиці:

Цивільні та військові поранені оперуються в тих самих операційних, що й цивільні пацієнти з черепно-мозковими травмами та нейроонкологічними захворюваннями. За 9 років війни не відзначено збільшення випадків гнійно-септичних ускладнень серед прооперованих пацієнтів. В операційних (планових та ургентних) та відділеннях реанімації та інтенсивної терапії проводиться регулярний моніторинг мікрофлори.

З підходами до профілактики, діагностики та результатами лікування гнійно-септичних ускладнень Ви маєте змогу ознайомитись в публікаціях фахівців нашої лікарні:

 1. https://drive.google.com/file/d/1PjubIkyJuEV-KCpmtPpi6i-dH7yrI85V/view?usp=sharing (Розділ 5).
 2. https://youtu.be/TFX13spx2FA
 3. ANTIBACTERIAL THERAPY FOR PURULENT-SEPTIC COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH COMBAT RELATED PENETRATING CRANIOCEREBRAL GUNSHOT WOUNDS
 4. Intrathecal Antibacterial and Antifungal Therapies
 5. PROGNOSTIC FACTORS OF INTRACRANIAL PURULENT-SEPTIC COMPLICATIONS OF COMBAT- ELATED GUNSHOT PENETRATING SKULL AND BRAIN WOUNDS

Будемо вдячні Вам за зворотній зв’язок!

Врятуємо життя наших захисників разом!

Слава Україні!

З повагою
Президент Української нейрохірургічної асоціації,
завідувач Центру церебральної нейрохірургії лікарні Мечникова,
д-р мед. наук, професор А.Г. Сірко