Об’ява про вибори Президента та Правління ГО “Українська нейрохірургічна асоціація”

Шановні члени асоціації!

На черговому засіданні правління Української нейрохірургічної асоціації 23.01.2023 прийнято рішення про проведення II з’їзду УНА в рамках Науково- практичної конференції нейрохірургів України з міжнародною участю «Невідкладна нейрохірургія», присвяченої 100-річному ювілею проф. Г.П. Педаченка, 31.05.2023 – 02.06.2023 року.

На з‘їзді будуть розглянуті питання виборів президента асоціації та членів правління асоціації. У зв’язку з цим пропонуємо Вам ознайомитись та прийняти до уваги наступні положення статуту асоціації:
1. Президент Асоціації обирається З’їздом строком на 2 (два) роки не більше 2 (двох) каденцій поспіль.

2. Кандидатуру Президента Асоціації може запропонувати будь-який член Асоціації. Пропозиції щодо кандидатури на посаду Президента Асоціації подаються Правлінню Асоціації.

До пропозиції щодо кандидатури на посаду Президента Асоціації додаються:
2.1. Згода кандидата у Президента Асоціації на його обрання;
2.2. Біографічні дані кандидата у Президенти Асоціації з інформацією щодо освіти, досвіду, наукової діяльності, участі у діяльності Асоціації та іншої необхідної інформації;
2.3. Програма кандидата у Президента Асоціації;
2.4. Подання кандидата у Президенти Асоціації щодо кандидатів до складу правління Асоціації. До подання додаються документи визначені підпунктами 2.1., 2.2., 2.5 щодо кожного кандидата у члени Правління;
2.5 Згода кандидата у Президенти Асоціації на збір та обробку його персональних даних.

3. Інформація щодо поданих пропозицій щодо кандидатур на посаду Президента Асоціації з доданими документами розміщується на офіційному вебсайті Асоціації для публічного обговорення.

4.  За результатами публічного обговорення, Правління Асоціації визначає двох кандидатів у Президенти Асоціації та включає до порядку денного З’їзду Асоціації питання щодо обрання Президента Асоціації з двох запропонованих кандидатур.

5. Обраним Президентом Асоціації вважається той кандидат, який набрав більшу кількість голосів.

6. Затвердженим складом Правління вважається склад Правління, відповідно до подання обраного Президента Асоціації

Правління ГО «Українська нейрохірургічна асоціація»