Освітній курс надання нейрохірургічної допомоги при бойовій травмі

Шановні колеги!

Вважаємо необхідним та доцільним в цей складний час зростання бойових ушкоджень центральної нервової системи представити освітній курс надання нейрохірургічної допомоги при бойовій травмі.
Наголошуємо, що оптимальним є направлення поранених в багатопрофільні лікарні та в нейрохірургічні центри, які мають можливості сучасної нейровізуалізації та інтенсивної терапії.
Матеріали підготували: член-кореспондент НАМН України, проф. Поліщук М.Є., академік НАМН України., проф. Педаченко Є.Г., доктор мед.наук, проф. Сірко А.Г., доктор мед.наук, проф. Данчин О.Г., доктор мед. наук, доцент Данчин А.О.
Матеріали впорядкували лікар ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України” кандидат мед.наук Фурман А.М. та лікарі-інтерни кафедри нейрохірургії Національного університету охорони здоров’я ім. П.Л. Шупика Пауль Г.С., Усатов О.С., Медведкова Ю.І.
Враховуючи ситуацію, просимо вибачення за можливі граматичні помилки та російську мову.

Про організацію військової медицини в Україні

Автобіографія військових лікарів

Історія воєнно-польової хірургії і воєнно-польової терапії

Стратегія (принципи) лікування потерпілих при бойовій ЧМТ

Стратегія лікування потерпілих при бойовій черепно-мозковій травмі

Вогнепальні поранення хребта і спинного мозку в умовах локальних війн (огляд літератури та аналіз власних спостережень)

Успішне лікування проникного діагонального вогнепального поранення черепа та головного мозку

Вогнепальні поранення хребта і спинного мозку

Вогнепальні ушкодження голови

Успішне хірургічне лікування проникного черепно-мозкового вогнепального поранення з пошкодженням синусів твердої оболонки головного мозку

Біофізичні механізми формування ранових каналів при вогнепальних непроникаючих черепно-мозкових пораненнях

Клініка і діагностика вогнепальних непроникаючих черепно-мозкових поранень у локальній війні

Вторинна геморагічна прогресія забоїв головного мозку

Класифікація збройних поранень черепа та головного мозку в мирний час

Контузія

Огнестрельные ранения мягких тканей свода черепа. Принципы оказания медицинской помощи, сортировки и эвакуации

Оказание нейрохирургической помощи в системе лечебно-эвакуационного обеспечения

Сучасні аспекти нейропротекторної терапії

Вогнепальна рана — сучасні підходи до лікування

Факторы риска неблагоприятных исходов при ЧМТ

Хребетно-спинномозкова бойова травма