Пічкур Леонід Дмитрович

Віце-президент ГО «Українська нейрохірургічна асоціація (УНА)

 

Леонід Пічкур  – доктор медичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділення відновлювальної нейрохірургії з ренгенопераційною, начальник науково-організаційного відділу ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».

У 1989 році після закінчення клінічної ординатури був зарахований на посаду лікаря-нейрохірурга відділення відновлювальної нейрохірургії ДУ «Інститут нейрохірургії  ім. акад.А.П. Ромоданова  АМН України», де і працює до нині.

У 1993 році Леонід Дмитрович захистив кандидатську дисертацію на тему:  «Компенсаторно-відновні можливості трансплантації ембріональної мозкової тканини при експериментальному забої головного мозку». У листопаді 2009 року захистив докторську дисертацію «Нейрохірургічне лікування хворих на дитячий церебральний параліч».

Протягом 4 років працював завідувачем відділення відновлювальної нейрохірургії, з 2016 року очолює науково-організаційний відділ. Протягом 32 років Леонід Дмитрович  був відповідальним виконавцем 9 науково-дослідних робіт, керівник 3 кандидатських дисертаційних робіт.

Останні 25 років — лікар-нейрохірург вищої категорії, приймає активну участь у розробці та  удосконаленню методів хірургічного лікування хворих з ушкодженнями центральної та периферичної нервової системи, больовими синдромами, ДЦП, спастичністю, вадами розвитку ЦНС.

Основні напрямки наукових досліджень: лікування хворих на дитячий церебральний параліч, епілепсію, з ушкодженнями центральної та периферичної нервової систем травматичного і дегенеративного генезу, дослідження впливу стовбурових клітин при патології центральної нервової системи, стандартизація в нейрохірургії.

Пічкур Л.Д. автор понад 150 наукових робіт, 19 патентів на корисну модель, співавтор 3 монографій, 6 посібників по стандартизації надання медичної допомоги хворим з нейрохірургічною патологією. Під його керівництвом захищено 3 кандидатських дисертації.

Google scholar – https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=70nKTMIAAAAJ

ORCID – https://orcid.org/0000-0003-4716-0960

Publons – https://publons.com/researcher/3280317/leonid-pichkur/

Scopus – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507425825

Science Index – https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=936649

Електронна адреса – leoniddpichkur@gmail.com