Литвак Світлана Олегівна

Відповідальний секретар ГО «Українська нейрохірургічна асоціація»

Світлана Литвак – керівниця Інсультного нейрохірургічного центру ДУ «Інститут нейрохірургії ім. академіка А.П. Ромоданова НАМН України», старший науковий співробітник відділу судинної нейрохірургії, співробітник відділення нейрохірургічної патології судин голови та шиї з рентгенопераційною ДУ «Інститут нейрохірургії ім. академіка А.П. Ромоданова НАМН України», лікар-нейрохірург вищої категорії, кандидат медичних наук

В рамках виконання наукової роботи навчалася у нейрохірургічному департаменті Shinshu University (Matsumoto, Японія) під керівництвом проф. К. Хонго «Хірургічне лікування артеріальних аневризм головного мозку» квітень-червень 2014 року та Fujita Hospital (Nagano, Японія) та проф. Yoko Kato за програмою «Організація діагностики та хірургічного лікування артеріальних аневризм головного мозку у гострому періоді їх розриву».

С.О. Литвак – дійсний член Європейської Асоціації нейрохірургічних товариств (EANS). Співголова комітету жінок-нейрохірургів Всесвітньої федерації нейрохірургічних товариств (Co-Chairman WFNS Women in Neurosurgery Commitee на період з 2019 по 2021 рік,  https://www.wfns.org/committees/).

Експерт з питань розробки проектів специфікацій та умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій за напрямом «медична допомога при гострому мозковому інсульті» Національної служби здоров’я України за Програмою медичних гарантій 2022  (https://nszu.gov.ua/images/PMG%20booklet__23.03.pdf). Експерт міжвідомчої робочої групи Державного експертного центру МОЗ України з розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темами: «Геморагічний інсульт», «Ішемічний інсульт» ( 2020-2021 рр).

Основні напрямки наукових досліджень та практичної діяльності: судинна нейрохірургія, мікрохірургічні оперативні втручання при ураженні судин голови та шиї, нейрохірургічні аспекти лікування інсульту, клінічна ангіологія.

Автор понад 75 наукових праць, 27 з яких – статті у фахових журналах згідно зі списком МОН України відповідно до Наказу № 12203 від 23.09.2019 Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19#n33), одного методичного посібнику, 6 – інформаційних листів про нововведення, 8 – патентів та 33 – тез доповідей на наукових форумах. Наукова діяльність була відзначена нагородою «краща доповідь» на міжнародній медичній конференції «Поленовські читання» у секції судинної патології головного мозку  за темою: «Хірургічне лікування артеріовенозних мальформацій вертебробазилярного басейну» ( квітень, Санкт-Петербург, Росія, 2007); стала перший лауреатом стипендії імені акад. О.І. Арутюнова для молодих учених-нейрохірургів і молодих учених у галузі фундаментальних досліджень у нейрохірургії (26.12.2014.)

ORCID – https://orcid.org/0000-0001-6618-5464

Researcher IDAAW-4418-2021

LinkedIn https://www.linkedin.com/in/svetlana-olegovna-litvak-536b4749/?originalSubdomain=ua

Електронна адреса – dr.lytvak@gmail.com